martes, 20 de noviembre de 2007

Les 3 R

Recordeu un consell mediambiental molt important, les tres R, reciclar reutilitzar, reduir.

No hay comentarios: