domingo, 18 de noviembre de 2007

Aigua calenta sanitaria

El nostre centre disposa, des de l’any 2002, d’una instal·lació solar per escalfar l’aigua de les dutxes del gimnàs. Aquest equipament està dissenyat per produir el 75% de l’energia necessària per poder disposar de 100 dutxes diaries al llarg de tot l’any.

L’escalfor es genera a un conjunt de sis col·lectors solars que sumen 15,24 m2. Aquesta instal·lació forma part de la xarxa XESCA d’equipaments solars als centres educatius de Catalunya.

No hay comentarios: