viernes, 30 de mayo de 2008

Projecte d'actuació pel curs 08 - 09

Pel proper curs escolar 2008 - 2009 des del Consell de Delegats Ambientals ens hem plantejat unes línies mestres per tal de mantenir i millorar la feina ja començada i obrir noves vies d'actuació en temes relacionats amb el medi ambient al centre.

Per començar al mes de setembre a una de les hores de tutoria es farà l'elecció de delegats pel curs 08-09. A aquest procés tenen preferència els delegats que ja ho han estat aquest curs i que vulguin continuar sent-ho. Una vegada escollits els delegats dels diferents cursos es procedirà a fer la reunió de constitució del nou Consell de Delegats Ambientals.

Es preveu mantenir la periodicitat de reunió amb una vegada cada 15 dies, però fent dues d'aquestes reunions a hora de pati, com aquest curs, i la tercera en una hora de classe. Es a dir, de cada tres reunions una d'elles a una hora de classe, per tal de tenir una mica més de temps per desenvolupar les feines pròpies dels delegats, ja que l'experiència d'aquest curs és que en mitja hora de pati no hi ha gaire temps per fer feina, només per parlar alguna cosa. En total serien 7 hores de classe en tot el curs, cosa que no sembla que hagi de crear gaire desgavell.

El proper curs hem de mantenir en marxa les campanyes ja engegades: la conscienciació de tots perquè els llums estiguin apagats quan ja no son necessaris, i la recollida de paper a totes les aules.

El primer dels temes a encarar serà la auditoria mediambiental. És el primer pas per planificar una possible agenda 21 de centre i la condició per poder accedir a la condició d’Escola verda.

A més, a cada trimestre escollirem un dia senyalat: Dia Mundial dels Drets Humans (10 de desembre), Dia Mundial de l'Aigua (20 de març), Dia de la Terra (22 d'abril)...

Si ens quedessin forces per fer més coses, podríem obrir una nova via amb el coneixement del riu Ripoll, considerant que el nostre centre es troba al final de la zona urbanitzada i a una distancia del riu d’uns 200 metres, entre camps de conreu.

No hay comentarios: