viernes, 30 de mayo de 2008

Memoria del curs 07 - 08

Aquest curs escolar 2007-2008 hem instituït el Consell de delegats Ambientals del centre. A aquest hi han participat de forma habitual la majoria dels delegats escollits als diferents grups classe. A més han participat dos professors, Silvia Cantieri del departament de Matemàtiques i Cándido García de Tecnologia.

Ens hem anat reunint a hores de pati, una vegada cada 15 dies, en dimarts i a l'aula 1 d'informàtica. Com que no sempre ens hem pogut reunir tots els delegats, ens hem vist una mitjana de 12 persones.

Per començar ens varem proposar tractar tres temes al llarg del curs, un per a cada trimestre. Entre els escollits hi eren l'estalvi energètic, la recollida selectiva i l'estalvi d'aigua.

En quant a l'estalvi energètic l'objectiu proposat va ser conscienciar a alumnes i professors de que és molt important apagar els llums quan un aula ha de queda buida durant un temps. Es van dissenyar cartells per posar a les aules al costat dels interruptors dels llums, per recordar a tothom que una vegada es surt de classe s'han d'apagar els llums. Posteriorment es va anar fent un control periòdic a hores de pati de l'estat dels llums a les classes. La majoria a aquella hora no estaven enceses. També es va fer un cartell amb el lema “Apaga els llums“ que hem posat al passadís.

Pel que fa a la recollida selectiva varem fer un disseny de la distribució de contenidors de recollida selectiva de paper i recipients als diferents espais del centre (Tetrabricks i paper d'alumini). A partir d'aquí es van iniciar unes converses amb el responsable de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barberà. Cap a finals de curs ha començat a donar els seus fruits, ja que l'ajuntament ens ha proporcionat dos contenidors blaus pel paper i un de groc pels envasos, amb el compromís de recollir el contingut del recipient d'envasos, si cal, amb una freqüència d'una vegada a la setmana. També s'han compromès a portar-nos un contenidor més de paper y dos contenidors per les piles.

També varem engegar una campanya de recollida i reaprofitament de paper a les aules. Es van disposar capses de folis, degudament retolades a algunes aules, per començar a aquelles a les que hi ha un delegat/da ambiental i aquelles a les que els tutors es van voler fer càrrec. A aquestes capses es dipositen els papers vells sense rebregar, es a dir, plans i horitzontals. Els alumnes que volen reaprofiten aquests papers per fer feines en brut, i finalment, van a parar al contenidor de paper.

El tercer tema escollit va ser el de l'estalvi d'aigua, però no va haver-hi gaire temps per portar-ho endavant.

Cap al mes de gener la delegada de quart d'ESO Lucy Franco ens va dissenyar un logotip per fer el carnet dels delegats ambientals. També hem destinat un espai al suro d'entrada de l'edifici vell per posar el punt verd, encara que no hem posat gaire informació, queda com a un dels aspectes a millorar l'any vinent.

Els delegats ambientals hem fet dues sortides de mig dia a fora de l'institut. La primera varem anar, el 9 de maig, que per cert plovia, a l'IMAX a Barcelona a veure la pel·lícula de les “Profunditats marines“. La segona sortida va ser el divendres 30 de maig per veure el parc eòlic de Rubió, a prop d'Igualada.

No hay comentarios: