sábado, 21 de junio de 2008

Projecte ideal-eu

DEBAT EUROPEU SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC

IDEAL-EU és un procés participatiu per a fer arribar la opinió dels joves sobre el canvi climàtic al parlament Europeu.

El projecte proporciona informació sobre el canvi climàtic i promou el debat deliberatiu entre joves i els diferents actors socials i polítics implicats a Catalunya, Toscana i Poitou-Charentes.

L’objectiu és elaborar propostes que puguin servir de recomanacions a les polítiques europees en el marc de les rondes de negociació de “Kyoto II”.

El procés de participació es desenvolupa a partir de la combinació de debats electrònics i de trobades presencials a tres ciutats europees.

Es pot participar electrònicament. El debat electrònic té lloc a la plataforma d’Internet anomenada Social Network Platform (SNP), dissenyada i desenvolupada expressament per aquest procés http://www.ideal-debate.eu.

Ofereix informació sobre el canvi climàtic i la possibilitat de debatre sobre diversos temes clau en aquest àmbit amb altres joves i amb els diferents actors implicats (experts, polítics, institucions, associacions). Permet proposar nous temes de debat i votar els temes més interessants per a ser debatuts. També permet penjar o descarregar vídeos, fotografies, imatges i documents relacionats amb els temes de debat.

El debat s’estructura en diversos eixos temàtics al voltant dels quals es delibera i s’elaboren propostes. Per tal d’assegurar un debat informat es treballa sobre els continguts a tractar a través de materials sobre el canvi climàtic i d’una guia de debat que estructura les discussions electròniques.

El debat té lloc de forma independent a cada una de les tres regions i es desenvolupa amb llengua local. A Catalunya tindrà lloc durant el mes d’octubre de 2008. Els contactes es poden fer amb el telèfon 93 - 552 60 52 el mail ideal-eu@gencat.cat www.ideal-eu.net.

El 15 de novembre de 2008 es celebra una jornada de participació presencial de manera simultània a tres ciutats europees: Cornellà, Florència i Poitiers. La jornada incorpora forts elements tecnològics i s’anomena Virtual Town Meeting. Hi participen entre 100 i 150 joves a cada una de les tres ciutats, que estaran connectades per vídeo-conferència i streaming, permetent als participants seguir i desenvolupar els debats de manera simultània.

El debat s’estructura al voltant de cinc eixos temàtics sobre el canvi climàtic i les diverses opcions per a cadascun d’ells:

1) Està canviant el clima?
2) Energia i canvi climàtic.
3) Mobilitat i transport.
4) Residus.
5) Agricultura, ramaderia i boscos.

Els participants debatran en petits grups de 10, cada un dels quals tindrà un dinamitzador que moderarà el debat. Cada grup introduirà les propostes formulades en un ordenador. Aquestes seran enviades a un servidor central que les recollirà, les elaborarà i les retornarà a cada una de les seus per a ser prioritzades per tots els participants a través d’un sistema de votació electrònica.

El 18 de Novembre de 2008, joves de les tres regions que hagin participat en el procés lliuraran les principals propostes i conclusions del debat desenvolupat a la Comissió del Canvi Climàtic del Parlament Europeu, a Estrasburg.

A la primavera de 2009, un grup de joves de cada una de les tres regions participants es desplaçaran a Brussel·les on visitaran les institucions europees.

La Generalitat ofereix suport en forma de:

• Materials didàctics sobre el canvi climàtic.
• Xerrades als instituts de tècnics de la Direcció General de Participació Ciutadana i de la Oficina del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya.
• Guies de debat que estructuren la deliberació en la jornada presencial.
• ARC Mediació Ambiental: empresa de dinamització de processos participatius que acompanyarà, moderarà i guiarà els debats electrònics i la jornada presencial.
• Telèfon d’atenció permanent: 93 - 552 60 52

ideal-eu@gencat.cat

1 comentario:

raul dijo...

Leed lo que dice el profesor Tohabia, director del Museo de la Ciencia de Valencia, en EL PERIODICO de este domingo 27-7-08