martes, 4 de marzo de 2008

Recollida selectiva de paper


A totes les aules es col·locaran capses, a sobre de la taula del professor, per tal de deixar els papers vells que no haguem de fer servir. Per tal d'aprofitar l'espai és molt important deixar els papers sense rebregar ni doblegar. Alguns d'aquests papers que no estiguin escrits per les dues cares es poden fer servir per esborranys i operacions matemàtiques.

No hay comentarios: